Skip to main content

 جزوه اصول مربیگری در بدمینتون
جزوه اصول مربیگری در بدمینتون (کلاس مربیگری بدمینتون)؛ با فرمت DOC در 70 صفحه کامل.

» بخشی از متن جزوه اصول مربیگری در بدمینتون :

بدمینتون بازی است كه با راكت توپ پردار یا پلاستیكی در زمینی كه به وسیله تور به دو قسمت مساوی تقسیم شده است ، انجام می شود . این بازی در هوای آزاد نیز انجام می گردد . باید توجه داشت توپ بدمینتون سبك می باشد در نتیجه در مكان هایی كه باد می وزد بطور دلخواه نمی توان بازی كرد . هرگاه در هر قسمت زمین یك نفر قرار بگیرند آن بازی را یك نفره و یا سینگل و هرگاه دو نفر قرار گیرند آن را بازی دونفره یا دوبل می گویند .

در این بازی تا مادامی كه توپ در فضای بین زمین ها قرار دارد بازی ادامه می یابد ولی زمانی كه توپ به زمین یا موانعی برخورد كند و بازی قطع شود بازی از جریان خارج می شود. در ضمن بازیكنان هربار نمی توانند بیشتر از یک ضربه به توپ وارد نمایند.

 

» فهرست مطالب جزوه اصول مربیگری در بدمینتون:

 • تاریخچه بدمینتون
 • تاریخچه بدمینتون ایران
 • بدمینتون چیست ؟
 • وسایل بازی بدمینتون
 • چرا بدمینتون بازی كنیم ؟
 • برای بازی بدمینتون به چه چیز هایی نیاز است ؟
 • چگونگی بازی
 • شرح بازی
 • شروع بازی
 • امتیاز های بازی
 • قاعده سرویس در بازی تك نفره
 • قاعده سرویس در بازی دونفر
 • مراحل آموختن بازی
 • چگونگی بازی تك نفره و دو نفره
 • درس های نخستین برای آموزش بازی
 • طرح درس
 • سازمان دهی بازیكنان در زمین
 • ارزیابی درس
 • مشكلات بازیكن
 • راه حل
 • آموختن ضربه – حركت ها ( شیوه دیگر محور‌‌ )
 • نظر كلی
 • شیوه خودمحور
 • ضربات بالای سر
 • ضربات زیر بازو
 • ضربات میانه زمین
 • ضربات جلو زمین
 • شیوه اصلی گرفتن راكت
 • شیوه اصلی گرفتن راكت در فورهند
 • شیوه اصلی گرفتن راكت در بك هند
 • گرفتن چند منظوره راكت
 • تمرین های گرفتن راكت
 • تمرین های خارج از زمین
 • تمرین های داخل زمین
 • جایگیری در شروع بازی و چرخه ضربات
 • شیوه اصلی ایستادن
 • ایستادن دفاعی
 • ایستادن در وضعیت حمله
 • بازی تك نفره
 • ضربات و كاربرد آن ها به عنوان حركات تاكتیكی
 • تاكتیك ها و اصول حمله
 • ساختار منطقی بازی
 • حالت های بازی
 • آموختن حركت به سوی عقب زمین
 • بازی تك نفره
 • آموختن حركت به سوی جلو زمین
 • آموختن حركت به سوی دو طرف زمین
 • تمرین های بازی تك نفره
 • برخی تمرین ها تركیبی از دو نوع اند
 • بازی تك نفره – دو نفره
 • بازی تك نفره – دو نفره
 • پیشرفت اجرای برگردان لب تور به عنوان حركتب تاكتیكی
 • پیشرفت اجرای ضربه كیل در جلوی زمین
 • بازی دونفره
 • كاركرد تیم
 • آرایش تهاجمی
 • آرایش دفاعی
 • ایستادن دفاعی
 • آرایش تهاجمی ((جلو و عقب )) در جلو زمین
 • توپ بالاتر از تور
 • توپ زیر ارتفاع تور
 • آرایش سه بازی
 • بازی بدون اسمش
 • كلیر و دراپ شات
 • توجه
 • تمرین های جایگیری در بازی
 • مرین های مهارتی در بازی دو نفره
 • سرویس آهسته و برگردان سرویس
 • عملكرد بازیكنان ، سه جنبه اصلی دارد
 • مهارت تكنیكی
 • مهارت تاكتیكی
 • اجرای ضربه ها
 • وضعیت راكت در آغاز كار
 • آمادگی
 • ضربه
 • بازگشت به وضعیت اولیه
 • عمل پرتاب
 • كلیر بك هند
 • سرویس
 • سرویس پائین
 • سرویس بلند
 • دریافت سرویس

لینک دانلود

 


فایل های پیشنهادی:

پاورپوینت قوانین بدمینتون

پاورپوینت بدمینتون