Skip to main content

 جزوه تربیت بدنی 2 (بدنسازی)

جزوه تربیت بدنی 2 (بدنسازی)؛ در قالب PDF و 32 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • اصول تمرینات قدرتی
 • مقدمه
 • قدرت ،توان و استقامت عضلانی
 • وزنه برداری
 • پاورلیفتینگ
 • تمرین با وزنه
 • بدن سازی
 • ترکیب بدن
 • فواید تمرین قدرتی
 • بدن سازی
 • اصول تمرین
 • تمرین مقاومت فزاینده
 • ویژیگی تمرین اعمال نیرو
 • آرایش تمرینات و برگشت به حالت اولیه
 • حفظ توزان عضله
 • گرم کردن
 • انعطاف پذیری و دامنه حرکت
 • وضعیت بدن
 • نکات ایمنی
 • وسایل لازم
 • چرا مردم از تمرین با وزنه استقبال می کنند؟
 • آمادگی روانی
 • توجه و تمرکز
 • تجسم و تصویر سازی ذهنی
 • افکار مثبت
 • عضلات موافق و مخالف
 • تاندون
 • رباط
 • آتروفی
 • هپر تروفی
 • هیپر پلازی
 • تارکند و تند انقباض
 • کوفتگی عضلانی
 • تکانش های عصبی و قدرت
 • سطح مقطع عضله
 • طول عضله
 • روش های تمرین وزنه – مقاومت
 • تمرین ایزو تونیک
 • تمرین اکسنتریک
 • تمرین ایزومتریک
 • تمرین ایزو کنینیک
 • محدودیت ها و فواید برنامه های وزنه – مقاومت
 • تمرین ایزو تونیک
 • فواید
 • محدودیت ها
 • تمرین اکسنتریک
 • فواید
 • محدودیت ها
 • تمرین ایزو متریک
 • فواید
 • محدودیت ها
 • تمرین ایزو کنیتیک
 • فواید
 • محدودیت ها
 • فیزیولوژی
 • تفاوت های جسمانی
 • درصد جربی بدن
 • قاعدگی
 • راهنمای تمرین به هنگام بارداری
 • پوکی استخوان
 • آسیب های ورزشی
 • آسیب های رایج
 • آلتهاب تاندون
 • استرین و اسپرین
 • استرین
 • اسپرین
 • التهاب کیسه زلالی
 • در رفتگی و شکستگی
 • استراحت
 • یخ
 • فشار
 • بالا گرفتن عضو
 • ملاحظات دیگر
 • آسپرین و ایبوپروفین
 • کورتیزون و بوتازون
 • گرما
 • توان بخشی
 • مفاهیم تغذیه
 • مواد مغذی
 • کربوهیدرات ها
 • پروتین ها
 • چربی ها
 • ویتامین ها
 • مواد معدنی
 • انرژی برای انقباض عضله
 • رژیم های غذایی
 • پیشنهاد هایی برای تغذیه مناسب
 • چگونه وزن خود را زیاد کنیم؟
 • تمرین با وزنه و عضلات اصلی درگیر
 • سه سر بازویی
 • بازویی قدامی
 • دالی
 • تا کننده مچ دست
 • سینه ای
 • ذوزنقه
 • متوازی اضلاع
 • پشتی بزرگ
 • دندانه ای
 • شکمی
 • شکمی خارجی

 

لینک دانلود