Skip to main content

جزوه تشریح قلب گوسفند

جزوه تشریح قلب گوسفند، در قالب PDF و 6 صفحه.

از آنجا که آزمایش های علمی واقعی برای دانش آموزان جذابیت بسیاری دارد و در درک عمیق و بهتر مطالب کتاب درسی کمک زیادی به آنها می کند، بنابراین برنامه ریزی مناسب و طراحی آزمایش های عملی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک شایانی است. وقتی دانش آموزان عملاً آزمایشی انجام می دهند از حواس پنجگانه خود و هم کنجکاوی و حقیقت جویی خود استفاده می کنند و سعی می کنند ضمن انجام کار گروهی، مطالب را دقیق و عمیق یاد بگیرند و این مطالب را در حافظه درازمدت خود جای دهند.

در این فعالیت سعی کرده ایم در تشریح قلب، به این اهداف دست یابیم:

  • تشریح قلب گوسفند به سه روش (دو روش ابتکاری) و استفاده از روش هوشمند
  • ایجاد انگیزه و روحیه همکاری، ابتکار و نوآوری در یادگیری
  • ایجاد درک عمیق از ساختار و کارکرد قلب و مشاهده نحوه باز و بسته شدن دریچه های آن

این فعالیت با هدف درک بهتر مطالب مربوط به تشریح قلب، مندرج در صفحات 63 تا 77 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 تهیه شده و مکمل فعالیت 1-6 صفحه 78 است.

لینک دانلود