Skip to main content

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

جزوه درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران؛ در قالب PDF و 33 صفحه.

درس انقلاب اسلامی یک کتاب عمومی برای همه رشته های تحصیلی در دانشگاه های ایران است. این کتاب به بررسی و چگونگی انقلاب اسلامی ایران از نهضت مشروطه، قیام 15 خرداد و … میپردازد. در این کتاب نظریه های جامعه شناسی و انقلابی بررسی و با انقلاب اسلامی ایران مقایسه میشوند. درس انقلاب اسلامی یکی از درس های عمومی کارشناسی هر رشته ای است که حدود دو واحد درسی می باشد شما دیگر لازم نیس کلیه کتاب را بخوانید با کمک این جزوه دیگر به کتاب آن نیازی ندارید و مهم ترین بخش های کتاب توضیح داده شده است.

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران نوشته محمدرحیم عیوضی و محمدجواد هراتی یکی از کتاب‌های تخصصی انتشارات دانشگاه پیام نور است که برای تدریس در رشته گروه معارف این دانشگاه طراحی و تدوین شده است. این کتاب یکی از کتاب‌های کاربردی و جامع برای استفاده دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های معارف است.

 

لینک دانلود