Skip to main content

جزوه زبان فنی معماری

جزوه زبان فنی معماری؛ در قالب pdf و 129 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • ضرورت یادگیری زبان دوم در جهان امروز
  • تفاوت زبان عمومی و زبان تخصصی
  • ضوابط عمومی کلاس
  • فصل اول : بازآموزی و مروری بر متون ساده زبان عمومی pre-reading
  • فصل دوم : اصطلاحات تخصصی معماری
  • آشنایی با زیر نویس عکس ها و نقش ها
  • آشنایی با اسامی فضای های معماری
  • فصل سوم : ترجمه متون تخصصی معماری

 

لینک دانلود