Skip to main content

 جزوه سیستم های صف

جزوه سیستم های صف؛ در قالب PDF و 366 صفحه.

» فهرست مطالب:

  • فصل اول : مقدمه ای بر تئوری احتمالات
  • فصل دوم : توزیع نمایی و فرآیند پواسان
  • فصل سوم : زنجیره های مارکوف
  • فصل چهارم : زنجیره های مارکوف با زمان پیوسته
  • ضمیمه : معادلات دیفرانسیل

هر فصل دارای مسائل به همراه جواب می باشد.

دارای نمونه سوالات مورد نیاز برای امتحانات و…

لینک دانلود