Skip to main content

جزوه شبکه ارتباطی در طراحی شهری

جزوه شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ در قالب PDF و 29 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • شبکه ارتباطی
 • انواع ترافیک
 • تعاریف
 • ترافیک در گردش و ترافیک ساکن
 • پارکینگ
 • ترافیک محلی
 • ترافیک غیر محلی
 • ترافیک داخلی
 • ترافیک مبدا
 • ترافیک مقصد
 • ترافیک عبوری
 • ترافیک ورودی
 • ترافیک خروجی
 • عملکرد شبکه ترافیک شهری
 • تفاوت بین سطوح مورد نیاز به ترتیب درجه اهمیت
 • تفاوت بین نوع حرکت و علت انگیزه آن
 • شبکه دسترسی
 • سلسله مراتب شبکه ارتباطی
 • سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره
 • سلسله مراتب دسترسی
 • سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر
 • سیستم وظیفه و اهمیت
 • تعاریف
 • سیستم های شبکه ارتباطی
 • معایب و محاسن سیستم ها
 • شطرنجی
 • محاسن
 • معایب
 • شبکه شطرنجی
 • محاسن
 • معایب
 • نمونه از شبکه ظرنجی
 • شبکه حلقوی یا رینگ سیستم
 • سیستم حلقه داخلی
 • محاسن
 • معایب
 • سیستم حلقه خارجی
 • سیستم انشعابی / شاخه ای
 • محاسن
 • معایب
 • نمونه هایی از شبکه حلقوی
 • عناصر تشکیل دهنده شبکه
 • فرم اتصال دهنده مستقیم
 • محاسن
 • معایب
 • فرم حلقه ای شکل
 • محاسن
 • معایب
 • فرعی بن بست حلقه ای شکل
 • محاسن
 • معایب
 • فرعی بن بست دروبرگردان دار
 • محاسن
 • معایب
 • چند نمونه از طراحی شبکه دسترسی
 • نکاتی در مورد طراحی شبکه دسترسی

 

لینک دانلود