Skip to main content

جزوه شبکه های کامپیوتری پیشرفته

جزوه شبکه های کامپیوتری پیشرفته؛ در قالب PDF و 261 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • بخش اول : مفاهیم پایه
 • فصل 1 : مروری بر شبکه های کامپیوتری
 • بخش دوم : آدرس دهی
 • فصل 2 : آدرس دهی در شبکه های کامپیوتری
 • فصل 3 : مسیریابی در مسیریاب ها
 • فصل 4 : پروتکل های مسیر یابی در شبکه
 • فصل 5 : MultiCasting و پروتکل های مسیر یابی Multicast
 • بخش سوم : سوئیچ داده ها
 • فصل 6 : روش های سوئیچ داده ها
 • فصل 7 : شبکه های ATM و FrameRelay
 • فصل 8 : ISA ,Diffserv,MPLS
 • بخش چهارم : پروتکل های شبکه
 • فصل 9 : پروتکل IP
 • فصل 10 : پروتکل های IGMP و ICMP
 • فصل 11 : کنترل اتصالات در شبکه
 • فصل 12 : پروتکل های UDP و TCP
 • فصل 13 : پروتکل های مدیریت شبکه
 • بخش پنجم : شبکه های بی سیم
 • فصل 14 : شبکه های محلی بی سیم
 • بخش ششم : امنیت در شبکه
 • فصل 15 : امنیت در شبکه

 

لینک دانلود