Skip to main content

جزوه میوه کاری

جزوه میوه کاری؛ در قالب PDF و 283 صفحه.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول : مدیریت کف باغ
 • فصل دوم : تکثیر درختان میوه مناطق معتدله
 • فصل سوم : احتیاجات آب و هوایی گونه های درختان میوه معتدله
 • فصل چهارم : تکثیر درختان میوه معتدله
 • فصل پنجم : گرده افشانی و تشکیل میوه
 • فصل ششم : هرس درختان میوه مناطق معتدله
 • فصل هفتم : گل دهی درختان میوه مناطق معتدله
 • فصل هشتم : عادت میوه دهی پارهای از درختان میوه خزان دار
 • فصل نهم : گرده افشانی درختان میوه خزان کننده
 • فصل دهم : رشد و نمو، تنک کردن و تناوب
 • فصل یازدهم : تغذیه درختان میوه خزاندار
 • فصل دوازدهم : نکات کلیدی و کنکوری خلاصه شده میوه کاری

تستهای میوه کاری (مربوط به دوره نو نهالی و…)
تست های مربوط به ازدیاد درختان میوه
جواب تستهای مربوط به دوره نو نهالی
جواب تستهای مربوط به ازدیاد درختان
تستهای مربوط به گل دهی
پاسخ تستهای مربوط به گل دهی
پاسخ تستهای مربوط به احداث باغ میوه
تستهای مربوط به احداث باغ
پاسخ تستهای مربوط به احداث باغ و میوه
تستهای مربوط به سال آوری و تناوب باردهی
پاسخ تستهای مربوط به سال آوری و تناوب باردهی
تستهای مربوط به نیاز سرمائی
تست های میوه کاری مناطق معتدله کتاب دکتر رسول زادگان
پاسخ تستهای مربوط به نیاز سرمائی
پاسخ تستهای مربوط به فصل اول آقای کتاب دکتر رسول زادگان
تستهای – خرما- کیوی- مرکبات- خرمالو
خرما
کیوی
مرکبات
خرمالو
جواب تستهای مربوط به خرما
جواب تست کیوی
جواب تستهای مربوط به مرکبات
جواب تست خرمالو
تستهای موز، آناناس ، انبه

 

» بخشی از متن:

سیستم وجینی
در این روش سطح باغ چندین مرتبه در فصل رشد دیسک زده می شود و بدین طریق از رشد علفهای هرز و سـایر علفهـا جلوگیری می گردد که این عمل موجب افزایش نگاهداری رطوبت خاک می گردد. استفاده از این روش برای مدت طولانی باعث کاهش نفوذ آب باران در خاک می شود. هم چنین جاری شدن آب باران در سطح زمین باعث افزایش فرسایش خاک می گردد.
این روش در خاک هایی که بافت های ریزتری دارند می توان تا 10 سال اول بعد از کشت درختان به کار برده می شود.

 

لینک دانلود