Skip to main content

جزوه برنامه ریزی شهری
جزوه برنامه ریزی شهری، مبانی و ایران، در قالب word و در 222 صفحه کامل، قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • فصل اول: الگویی از یک فرآیند کلی برنامه ریزی
 • هدف‌هاي كلي، هدف‌هاي خاص و تنگناها در فرآيند برنامه‌ريزي
 • بكارگيري هدف‌هاي خاص در برنامه‌ريزي و ارزيابي
 • تفاوت هدف‌هاي خاص و اولويتها در برنامه‌ريزی
 • الگوي تصميم عقلايي در برنامه‌ريزي
 • تئوري‌هاي برنامه‌ريزي
 • فصل دوم:برنامه ریزی شهری
 • تحولات شهر نشيني
 • تحولات شهر سازي
 • بخشها و رينگهاي باغشهر
 • نظريه‌هاي ساخت شهر
 • طرح‌هاي مختلف توسعه شهري
 • برنامه‌ريزي و انواع آن
 • طرح هادي روستايي
 • طرح هادي شهري
 • روش مطالعه وضع موجود شهر
 • ارائه طرحها و راه حلها
 • الگوی برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندیهای شهری
 • تاثیر عوامل طبیعی و اجتماعی و اقتصادی در طرح های شهرسازی
 • فصل سوم: برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری
 • نمونه‌هايي از شهرهاي جديد در ايران
 • فصل چهارم: برنامه ریزی شهرهای جدید
 • تعاریف و مفاهیم
 • سابقه شهر‌هاي جديد
 • طرح حومه نشيني
 • نظريه واحدهاي همسايگي
 • گونه شناسي و طبقه بندي شهرهاي جديد
 • تجارب جهاني شهرهاي جديد
 • فصل پنجم:شهرنشيني، مرحله گذار
 • مجموعه تست برنامه ریزی شهری
 • پاسخ نامه سولات تستی

 

لینک دانلود