Skip to main content

جزوه طراحی سازه های فولادی 1

جزوه طراحی سازه های فولادی 1؛ 110 صفحه و در قالب PDF.

انتخاب نوع مقطع، روش ساخت، روش بهره‌برداری و محل ساخت ساختمان، خصوصیات و ویژگی های متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان به وجود می‌آورد. مزیت های هر سیستم سازه ای و مصالح مورد نیاز آن سیستم را در صورتی می‌توان بکار برد که خصوصیات و ویژگی های آن مصالح و سیستم ها در مرحله طراحی به حساب آورده شود و طراح باید در مورد هر یک از مصالح به درستی قضاوت کند.

 • درس طراحی سازه های فولادی یکی از دروس مهندسی عمران است که این جزوه در 110 صفحه یکی از منابع شاخص این درس می باشد.
 • جزوه دست نویس سازه های فولادی 1 که برای یادگیری طراحی و محاسبه سازه های فولادی برای درس فولاد باشد.
 • این جزوه دارای جدول و نمودار، فرمول و پاسخ مثال ها و راه حل مسائل.

 

مباحث موجود در این جزوه شامل:

 • طراحی سازه
 • بارهای وارده برسازه
 • انواع سازه های فولادی آیین نامه ها
 • روش های طراحی فولادهای ساختمانی
 • منحنی تنش و کرنش
 • انواع فولادها
 • فولاد پیچ و الکترود
 • اثر وارت روی فولاد
 • پارگی لایه ها
 • نیمرخ ها
 • قطعات کششی
 • طراحی
 • تنش مجاز
 • سطح ناخالص
 • خالص موثر
 • میلگردها
 • قطعات فشاری
 • کشش و تنش بحرانی
 • تنش پسماند
 • منحنی استحکام
 • طول کمانش
 • مرکب
 • کف
 • ستونها
 • تیرها
 • ترکیب خمش و فشار
 • روش طراحی آیین نامه ای
 • تیر لانه زنبوری و غیره …

لینک دانلود