Skip to main content

پاورپوینت حسابداری مالیاتی
پاورپوینت حسابداری مالیاتی دارای 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

مقدمه

مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیرباز جایگاه ویژ ه ای داشته است. در چارچوبی که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی است هدف حسابداری فراهم آوردن نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ خواه است.این چارچوب بر پایۀ رابطه مسئولیت پاسخگویی میان دو طرف بنا می شود.بر مبنای رابطه بنیادی پاسخگو یی پاسخ خواه حق معین برای دانستن دارد ، در عین حال ،پاسخ گو نیز حق دارد از حریم قانونی خود حفاظت کند.

دانستن اطلاعات بیشتر دربارۀ پاسخگو ضرورتاً بهتر نیست.البته شاید از منظر پاسخ خواه بهتر باشد اما لزوماً از منظر رابطه کلی پاسخگویی این گونه نیست . چارچوب های مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حق هردو طرف را در نظر می گیرد.وبه همین دلیل دو سویه است.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی
  • ارتباط پاسخگویی
  • گزارشگری مالی
  • تهیه اطلاعات در حسابداری دولتی
  • اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی
  • نتیجه گیری

 

لینک دانلود