Skip to main content

مبانی نظری اثربخشی آموزش علوم تجربی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثربخشی آموزش علوم تجربی؛ در 42 صفحه ورد قابل ویرایش.

 

» فهرست مطالب :

 • پیشینه نظری
 • چهار ویژگی خاص تدریس
 • انواع پیش سازمان دهنده ها
 • پیش سازمان دهنده توضیحی
 • پیش سازمان دهندگان مقایسه ای
 • ویژگی های پیش سازمان دهنده ها
 • راهبردهای شناختی
 • پیشینه تجربی
 • پژوهش های انجام شده در ایران
 • پژوهش های انجام شده در خارج
 • منابع

 

بخشی از مبانی نظری:
پیشینه نظری
آموزش و پرورش به طور مداوم نظرات و تفکّرات را می سازد. تغییرات سریع و آگاهی ویژگی متمایز انسان است. این ویژگی به فرایند آموزش و پرورش، به تدریس و یادگیری در حین ساخت و بازسازی افکار به احساسات، فرایندی شگفت انگیز و در حال تغییر می بخشد. شاگردان با مغزی انباشته از تجارب از جمله طرح های پیچیده ی رفتاری که مورد استفاده آنها در حین بزرگتر شدن است، وارد مدرسه می شوند و تغییر شکل کلمات و همه ی آنچه که برایشان معنا یافته را در خواندن و نوشتن تجربه می کنند. برای اینکه بدانیم در مغز آنها چه نوع یادگیری حاصل شده و چه نوع آمادگی برای یادگیری وجود دارد، لازم است به درون ذهن شاگردان دقیق بشویم. ولی معلمان نمی توانند به درون اذهان بخزند و در آن جست و جو کنند. بنابراین مجبوریم آنچه را که در درون اذهان می گذرد از طریق آنچه که می توانیم بشنویم یا ببینیم استنباط کنیم. بنیان روابط مداوم ما با شاگردان حدس های آموزش یافته و آموخته شده است و با آن تلاش می کنیم تصاویری از افکار شاگردان در مغزشان را دریابیم (جویس و همکاران، 1388، ص 32).

بخشی از تحقیقات انجام شده:
در تحقیقی که توسط سعیدی و همکاران (1391) با عنوان تأثیر مطالعه به کمک نقشه های مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه انجام گرفت یافته ها نشان دادند که ارائه نقشه های مفهومی از قبل آماده نسبت به مطالعه متن ها بدون نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنی ها را به طور معناداری افزایش می دهد.

 

لینک دانلود