Skip to main content

مبانی نظری ادراک بینایی و شنوایی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ادراک بینایی و شنوایی؛ در 32 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • ادراک
 • مفهوم مسیر ادراکی
 • مفهوم نظام های نمیه مختار
 • انباشت نظامهای حسی
 • از پیام های حسی تا ادراک
 • حرکت
 • رشد حرکتی
 • فعالیت ادراکی – حرکتی
 • تئوری های ادراکی – حرکتی
 • تئوری گتمن : ویژه موتور ( دید حرکتی )
 • مدل دید حرکتی
 • تئوری ادراکی ـ حرکتی کپهارت
 • رشد الگوهای حرکتی
 • تئوری حرکت آفرینی ( موویژنی ) : بارش
 • نظریه حرکت آفرینی
 • تئوری تشکل نظام عصبی : « دُمن و دلاکتو »
 • ارزیابی و نقد تئوری تشکل نظام عصبی
 • عقب ماندگی ذهنی
 • پیشینه تحقیق
 • تحقیقات خارجی
 • تحقیقات داخل کشور
 • منابع

 

» بخشی از متن فایل :

بخشی از مبانی نظری:
ادراک:
ادراک به معنی شناخت اطلاعات حسی است ، یا مکانیسمی است که بوسیله آن مغز به دور از تحریک حسی به عمل شناختی و مفهوم سازی می پرداز . سازه های[1] مختلفی از ادراک در ناتوانیهای یادگیری معنی و کاربرد یافته اند که از میان آنها مفهوم مسیر ادراکی ، مفهوم نظام های نیمه مختار کارکرد مغز ، ادراک کل و جزء ، ادراک بینایی ، ادراک شنوایی ، ادراک هاپتیک ، ادراک حس به حس ، ادراک شکل و جهت ، و ادراک اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردا هستند (رهبانفرد،1377) .

مفهوم مسیر ادراکی

تفاوت های زیادی در روش یادگیری کودکان وجود دارد . برخی از آنها از راه گوش بهتر یاد می گیرند ، برخی با نگاه کردن و برخی از طریق لامسه یا با انجام عملی ، یادگیری شان بهتر صورت می گیرد . هر کدام از این راه های یادگیری و دریافت اطلاعات یک مسیر ادراکی [2]، نامیده می شود . بسیاری از کودکانی که مشکلات یادگیری دارند در یکی از این مسیرهای ادراکی نسبت به دیگر مسیرها دارای برتری و آمادگی بیشتری هستند . بعلاوه یک مسیر ادراکی بخصوص ممکن است در تعدادی از کودکان بقدری محبوب باشد که یادگیری از آن طریق برای آنان حاصلی نداشته باشد (وپمن[3] 1968 )

بخشی از تحقیقات انجام شده:

شرمن و هافمن (2002)شیوع اختلالات حركتی چشم را در كودكان مبتلا به ناتوانی یادگیری به ترتیب 96 درصد و 95 درصد گزارش كردند در ضمن هافمن شیوع اختلالات هماهنگی دو طرفه جهت یابی و یك پارچگی بینایی حركتی را به ترتیب 46 از 74 و 81 درصد گزارش كرده اند.

کاظمی(1386) رابطه ی بین آموزش پیش دبستانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کلاس اول را مورد مطالعه قرار دادند. از یافته های این پژوهش چنین برمی آید که دانش آموزان طبقه ی پایین و متوسط بهره ی بیشتری از این نوع برنامه ها می برند. هم چنین، یافته ها تفاوت معناداری بین نمرات خواندن دو گروه با آموزش پیش دبستانی و بدون آن را نشان داده اند .

 

لینک دانلود