Skip to main content

مبانی نظری بحران هویت
مبانی نظری بحران هویت ؛ قالب Word و 30 صفحه ؛ قابل ویرایش .

» فهرست مطالب

  • تعریف بحران و هویت
  • ابعاد هویت
  • علل بروز بحران هویت
  • شاخص های بحران هویت
  • راه کارهای پیشگیری و حل بحران هویت
  • پیشینه داخلی
  • پیشینه خارجی
  • منابع

 

» بخشی از متن:

بحران هویت بدون شک مهمترین آسیب اجتماعی امروز جهان است که علائم آن را می توان در کلیه روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی در سطح بین المللی به وضوح مشاهده کرد. از این منظر هویت یکی از مقوله هاي کلان در فرایندهاي اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در یک بازه زمانی (عصر و دوره اي که در آن واقعیم) و یک محدوده مکانی (جغرافیاي محل زندگی) شکل می گیرد و قوام می یابد و از آنجا که مجموعه تغییرات جهانی شدن اقصی نقاط جهان را در نوردیده بنابراین همه جوانب زندگی در دنیاي امروزي کم و بیش از فرایند جهانی شدن تأثیر می پذیرد. گرچه شدت این تغییرات در جهان کنونی یکسان نیست، اما هیچ منطقه اي به دور از تأثیرات و پیامدهاي آنها نمی باشد.

 

ویژگی های فایل

شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برای موضوع بحران هویت

30 صفحه ورد قابل ویرایش

منبع نویسی استاندارد APA و پاورقی دقیق

 

لینک دانلود