Skip to main content

مبانی نظری سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری، فرصت های سرمایه گذاری و توانایی مدیران؛ در 30 صفحه ورد، قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • بررسی مفاهیم مربوط به فرصت های سرمایه گذاری
 • ماهیت سرمایه گذاری
 • فرصت هاي سرمايه‌گذاری (IOS)
 • ماهيت فرصت های سرمايه‌گذاري
 • شناسايي فرصت های سرمايه‌گذاري
 • اندازه‌گيري فرصت های سرمايه‌گذاري
 • عوامل خارجي تأثيرگذار بر فرصت های سرمايه‌گذاري
 • عدم اطمینان
 • عرصه سرمايه‌گذاري جهاني
 • راهبرد تشكيل پرتفوي سرمايه‌گذاري
 • ارتباط فرصت های سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي
 • فرصت های سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه و سود
 • فرآيند اجرايي و استفاده از فرصت های سرمايه‌گذاري
 • فرآيند ايجاد فرصت های سرمايه‌گذاري (IOS)
 • ارزيابي جريانات نقدي و فرصت های سرمايه‌گذاري
 • ارزيابي فرصت هاي سرمايه‌گذاري
 • تصويب اجراي فرصت های سرمايه‌گذاري پذيرفته شده‌
 • نظارت و كنترل فرصت های سرمايه‌گذاري
 • بررسی مفاهیم مربوط به توانایی مدیران
 • توانایی مدیران
 • توانایی مدیران و فرصت های سرمایه گذاری
 • توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی
 • توانایی مدیران و ساختار سرمایه
 • تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق
 • تحقیقات داخلی
 • تحقیقات خارجی
 • خلاصه فصل
 • منابع فارسی
 • منابع غیرفارسی

 

» بخشی از متن فایل:

بخشی از مبانی نظری

سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. سرمايه‌گذاري عبارت است از تبديل وجوه مالي به يك يا چند نوع دارايي كه براي مدتي در زمان آتي نگهداري خواهد شد. بنابراين سرمايه‌گذاري مستلزم مطالعه فرصتهاي سرمايه‌گذاري است. فرصت هاي سرمايه‌گذاري مستلزم مديريت ثروت سرمايه‌گذاران است، اين ثروت شامل مجموع درآمد فعلي و ارزش فعلي درآمدهاي آتي است (تهرانی و نوربخش،1391).

چیانگ لی و همکاران (2018) در تحقیقی با عنوان توانایی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری شرکت پرداختند. این مطالعه از عملیات شرکت بوسیله مدیریت ارشد که می تواند فرصت های سرمایه گذاری مطلوبی در استفاده از داده های صنایع ایالات متحده در طی سال های 2015-1988 صورت گرفته است. نتایج تحقیق آنان نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معناداری بین توانایی مدیریت و فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد و اینکه این ارتباط تنها به طور موثری در موسساتی با موقعیت مالی متغییر یا موقعیت مالی قوی وجود دارد. در نهایت یافته ها این موضوع را پوشش می دهند که شرکت ها با داشتن مدیریتی توانا می توانند به سودهای اقتصادی بیشتری از طریق استفاده از فرصت های سرمایه گذاری برسند. از طریق این تحقیق خط ومش گذاران و سرمایه گذاران می توانند توجه بیشتری به توانایی مدیریت داشته باشند.

 

لینک دانلود