Skip to main content

مبانی نظری فرایند حسابداری برون سپاری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرایند های حسابداری برون سپاری، حسابداری و برنامه ریزی مالیاتی؛ در 30 صفحه ورد قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • برون سپاری
 • برون سپاری منابع انسانی
 • اصول و دلایل منطقی برای برون سپاری منابع انسانی
 • مشکلات برون سپاری
 • معایب و مزایای برون سپاری
 • اهداف برون سپاری
 • فرایند حسابداری
 • برنامه ریزی مالیاتی
 • پژوهش های خارجی
 • پژوهش های داخلی

 

» بخشی از متن فایل:

برون سپاری به واگذاری انجام فرایندها یا فعالیت های داخلی یک کسب و کار به تأمین کننده خارجی، تحت قرارداد مشخص اطلاق می شود. هنگامی که یک سازمان برخی از فعالیت ها یا فرآیندهای کسب و کار خود را به عرضه کننده ای در بیرون از شرکت یا سازمان خود بسپارد این عمل را بیرون سپاری می نامند. تفاوت بین “پیمانکاری فرعی” با “برون سپاری” در این است که در برون سپاری تجدید ساختار یک سری فعالیت های ویژه با استفاده از منابع بیرون سازمان که توانمندی ویژه ای را دارا می باشند صورت می پذیرد در حالی که در پیمانکاری فرعی قسمتی از فعالیت های سازمان با کمک پیمانکار انجام می شود و تجدید ساختاری صورت نمی گیرد.

پیتر دراکر در ارتباط با برون سپاری و آثار آن می گوید: چنین امری در واقع حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری، ادارات دولتی، بیمارستان ها و دانشگاه های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل مؤسسات به تشکیلاتی تبدیل می شوند که درآمد های عالی و نتایج قابل اعتنایی را بدست می آورند، زیرا تنها به فعالیت هایی تمرکز می کنند که به خاطر آنها مأموریت یافته اند کارهایی را انجام می دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آنها مربوط است. کارهایی را که به خوبی می شناسند و به ریزه کاری های آن آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباری که دارند به انجام دهندگان آن ها دستمزد و کارانه پرداخت می کنند. بقیه کارهای خدماتی این گونه سازمان ها به نهادهای بیرونی واگذار می شوند (فقیهی،1392 ،105).

آساتیانی و همکاران (2019) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ویژگی های فرایند حسابداری بر برون سپاری سیستم حسابداری پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان می دهد که تکرار فرآیندها تأثیر منفی ضعیفی بر تصمیم برون سپاری در میان کاربران سیستم اطلاعات حسابداری ابری دارد. این موضوع به کاربران سیستم اطلاعات حسابداری ابری برای برون سپاری انواع مختلفی از فرآیندهای حسابداری کمک می کند. در مقایسه با سیستم اطلاعات حسابداری سنتی، ویژگی های ذاتی سیستم اطلاعات حسابداری ابری مانند دسترسی در هر مکان، انطباق پذیری و یکپارچگی، موجب تشویق کاربران سیستم اطلاعات حسابداری ابری برای برون سپاری فرآیندهای پر تکرار، می شود.

فرهنگی و همکاران (1398) در تحقیقی به ارزیابی برون‌سپاری فعالیت‌های بخش خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم پرداختند. یافته‌های تحقیق آنان نشان می‌دهد که برون‌سپاری موجب کاهش تعداد کارکنان شرکت، کاهش مدت ‌زمان ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها در بخش خدمات مشترکان شرکت مورد بررسی شده است. در نهایت برای بهبود عملکرد برون‌سپاری در راستای اهداف آن، سیاست‌های افزایش نرخ برون‌سپاری و افزایش اعتبارتأمین‌کنندگان پیشنهاد شده و نتیجه حاصل از این سیاست‌ها شبیه‌سازی شد.

 

لینک دانلود