Skip to main content

پاورپوینت ابزار های مالی

پاورپوینت ابزار های مالی؛ 29 اسلاید و قابل ویرایش.

» بخشی از متن:

رشد اقتصادی کشورها به رشد فناوری، بهره‌وری و نوآوری مرتبط است. در این میان اگر تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های جدید وجود نداشته باشد، نوآوری به تنهایی کارایی نداشته و چرخه اقتصادی شرکت‌ها با مشکل روبرو می‌شود؛ بنابراین اگر تأمین سرمایه در بازارهای مالی به خوبی صورت گیرد، رشد اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.

نظام بانکی از دیرباز در کشور ما مسئول تأمین منابع مالی بخش اقتصاد بوده، اما در سال‌های اخیر بازار سرمایه نقش خود را در تأمین مالی پررنگ کرده است. این موضوع نشان‌دهنده وجود فرصت‌های مناسب برای توسعه ابزارهای بازار سرمایه و تنوع‌بخشی به این ابزارها است.

» توضیحات:

ابزار های مالی در بازار سرمایه و نقش ابزار مالی و انواع ابزار مالی اعم از اوراق , سهام و… به طور کامل توضیح داده شده است.

 

لینک دانلود