Skip to main content

 اخلاق حرفه ای پرستاری
پاورپوینت اصول اخلاق حرفه ای در پرستاری در 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

اصول اخلاقی Ethical Principles

اصول پایه ای اخلاق، از تئوری های کلاسیک اخلاقی نشأت گرفته اند . اصول پایه ای اخلاق، راهبردهای عمومی هستند که مبنایی را برای استدلال فراهم کرده و مسیر انجام فعالیت ها را مشخص می کنند و اعمال را هدایت می کنند.

اصول اخلاقی حرفه ای به عنوان استانداردهای مورد توافق و رفتارهای مورد انتظار از اعضاء یک گروه حرفه ای خاص توصیف می شود. این استانداردها معمولا درکدهای اخلاق حرفه ای یا Professional Code of Ethics بیان شده و ممکن است پشتیبانی قانونی هم داشته باشد.

 

»فهرست مطالب:

 • جنبه های اخلاق پرستاری
 • جنبه نظری
 • جنبه عملی
 • اصول اخلاقی Ethical Principles
 • اصول اخلاق در علوم پزشکی
 • اصول اخلاق زیستی
 • اصل خودمختاری (استقلال) Autonomy
 • اصل اجتناب از آسیب و صدمه Non-malefficience
 • اصل سود رسانی Beneficence
 • اصل عدالت Justice
 • سایر اصول اولیه اخلاقی در پزشکی و پرستاری
 • راستگویی و صداقت ( Veracity )
 • وفاداری ( Fidelity )
 • رازداری ( Confidentiality )
 • اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری
 • مفاهیم اخلاقی درپرستاری
 • ارتباط
 • حمایت از حقوق بیمار (Patient Advocacy )
 • پاسخگویی (Accountability)
 • همکاری (Cooperation)
 • مراقبت (Caring)
 • ویژگی های اخلاقی مراقبت در پرستاری
 • شفقت
 • شایستگی
 • اطمینان
 • وجدان
 • تعهد

 

لینک دانلود