Skip to main content

پاورپوینت ارگونومی

پاورپوینت ارگونومی؛ 24 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

  • آنتروپومتری
  • دو نوع اساسی از اندازه گیری
  • ارگونومي چيست
  • تعریف ارگونومی
  • ضرورت ارگونومی به روایت تصویر
  • بحث در مورد برداريا محور هاي نيرو
  • هدف ارگونومی
  • بررسی انواع ارگونومی

 

» بخشی از متن:

آنتروپومتری

آنتروپومتری از دو کلمه یونانی Anthropos به معنی انسان و Metrin به معنی اندازه گیری مشتق شده است. و به اندازه ها ,ابعاد, قدرت عضلات و میدان حرکت اعضای بدن می پردازد.
اهداف داده های آنتروپومتری:
طراحی برای انسان های حد.
طراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار .
طراحی برای انسان های متوسط.

دو نوع اساسی از اندازه گیری

Baily دو نوع اساسی از اندازه گیری را بیان کرد
استاتیک : اندازه گیری ابعاد بدن فرد در شرایط ثابت و بی حرکت.
دینامیک :اندازه گیری ابعاد بدن فرد در شرایط طبیعی و در حین انجام فعالیت که می تواند شامل ارتفاع تنه در وضعیت خمیده, ارتفاع خزیدن از ناحیه گردن تا زمین و……. باشد.
به طور کلی آنتروپومتری در دو زمینه کاربرد دارد :

1 – برای تطبیق و تناسب ماشین با انسان در جهت راحتی و افزایش راندمان کاربر.

2– جهت استاندارد سازی وسایل و تجهیزات مورد استفاده برای یک فرد یا کل جامعه…

 

لینک دانلود