Skip to main content

پاورپوینت اکوپارک

پاورپوینت اکوپارک؛ 30 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • اکوپارک
 • چكيده
 • تاریخچه
 • پارکها از گذشته تا امروز
 • شکل گیری اکوپارکها
 • اکو پارک
 • شاخصه های اکو پارک
 • تحلیل اکوپارک داخلی
 • نمونه اکوپارک جهانی
 • الگوی طراحی اکوپارک
 • اکوپارک و صنعت
 • اکوپارک و شهر
 • اكوسيتی
 • جمع بندی و نتیجه

 

» بخشی از متن:

مشخصه بارز شهرها درهزاره سوم میلادی، برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار میباشد.ازاین رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی نظیر اکو پارک در شهرهای امروزی امری محسوس تلقی میگردد.
انديشة اكولوژيكي در مفاهيمي مانند توسعة پايدار، شهر اكولوژيكي و پارك هاي اكولوژيكي متجلي مي شود، نماد توسعه شهري پايداراكولوژيكي، احداث پارك هاي شهري منطبق با شاخصهاي اكولوژيكي است.

 

لینک دانلود