Skip to main content

 پاورپوینت بازگوئی روانشناختی
پاورپوینت بازگویی روانشناختی؛ در 34 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

تاریخچه روانشناسی شناختی
روانشناسی شناختی چیست؟
تعریف بازگویی روان شناختی
اهداف بازگویی روان شناختی
نکات عملی روان شناختی
اجزا بازگویی روان شناختی
معرفی و مراحل بازگویی روان شناختی
اهداف و قوانین جلسه
مرحله افکار
مرحله برداشتهای حسی
مرحله واکنش
عادی سازی
برنامه ریزی برای آینده وختم جلسه
حل موارداختلاف نظر
ترغیب فرآیندوحرکت گروهی
نکاتی برای هدایت کنندگان جلسات بازگویی

 

» بخشی از متن:

تعریف بازگویی روان شناختی

بازگویی روانشناختی جلسه ای گروهی برای بررسی دقیق واقعیات،افکار،برداشت هاوواکنش هایی است که پس از یک حادثه تکان دهنده سازماندهی می شود .
در واقع پروسه ای است که درطی آن فقدان اطلاعات، سوءتفاهم ها ترس از واکنش های شخص به آسیب برطرف می شود.

 

لینک دانلود