Skip to main content

پاورپوینت آموزش بدنسازی و پرورش اندام

پاورپوینت آموزش بدنسازی و پرورش اندام؛ 101 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • الگوی فرا خوانی تارها
 • تنوع فیبرهای عضلانی
 • سیستم تکرار کم
 • قواعد سیستم تکرار کم
 • اندام های وتری گلژی
 • حد ناتوانی
 • منفی یا نگاتیو ( Negative )
 • فوق آهسته ( Super Slow )
 • غریزی ( حسی )
 • تخلیۀ توان ( Flashover)
 • تکرار کوتاه
 • دراپ ست یا ست های تجزیه شده
 • تکرار مضاعف ( Multiple Repeat)
 • ایزومتریک ( Isometric)
 • ایزومترونیک
 • چند جزئی یا ترکیبی ( Compound )
 • فریب ( Deciver )
 • تقلبی
 • قدرت روسی
 • ماموت ست و ژیانت ست
 • حجم آلمانی
 • سیستم تمرینات بدن برای زندگی
 • ایجاد تغییرات شگفت انگیز این سیستم
 • نمونه چارت تمرینات هوازی
 • هم پای تمرین
 • تمرین کشش فشیا ( FST 7 )
 • تمرینات شاخه ای (Cluster Training )
 • انقباضات اکسوکنتیک (مقاومت متغییر تنش متغییر )
 • دایره ای Circuit
 • تکنیک ست اضافه بار (Overload)
 • سیستم هرمی با الگوی باردهی دوگانه
 • کاتسو( KAATSU

 

» بخشی از متن:

فیبرهای کند انقباض

 • همیشه هوازی
 • استقامت بالا
 • تحمل تنش طولانی
 • عکس العمل کند
 • خستگی پایین و مقاوم در برابر تمرین
 • دوندگان ماراتن و سه گانه
 • 120 ثانیه تحمل تنش

 

لینک دانلود