Skip to main content

پاورپوینت بهداشت روانی جوانی و میانسالی

پاورپوینت بهداشت روانی جوانی و میانسالی؛ 38 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • تعریف بهداشت روان
 • ابعاد مفهوم بهداشت روان
 • معیارهای سلامت روانی
 • حفظ بهداشت روانی جهت داشتن یک زندگی سالم
 • ورود به دوره بزرگسالی
 • نظریه اریکسون
 • انتقال به میان سالی
 • نظریه لوینسون
 • انتخاب شغل، تغییر شغل، رضامندی از زندگی
 • رفاقت های صمیمانه
 • ازدواج و سازگاری در آن
 • عوامل موثر در ازدواج
 • حوزه های سازگاری ازدواج
 • پدر و مادر و آشیانه خالی
 • پدربزرگی و مادربزرگی

 

» بخشی از متن:

بهداشت روان موضوعی فراتر از فقدان یا نبود بیماری روانی است. بعد مثبت بهداشت روان که سازمان بهداشت جهانی بهداشت هم روی آن تکیه دارد، در تعریف سلامتی لحاظ شده است « سلامتی یک حالت رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است نه فقط نبود بیماری و یا ناتوانی»بنابراین،بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی هایش را باز می شناسد و قادر است با استرس های عادی و معمول زندگی، سازگاری داشته و از نظر شغلی مفید و سازنده باشد.

 

لینک دانلود