Skip to main content

پاورپوینت تاریخچه تنیس

پاورپوینت تاریخچه تنیس؛ 45 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • تنیس
 • تاریخچه تنیس
 • تاریخچه تنیس در ایران
 • مهارت های تنیس
 • مهارت ضربه ای
 • مهارت های فیزیکی
 • مهارت های ذهنی
 • استراتژی و تاکتیک در تنیس
 • زمین بازی انفرادی
 • اجزاء ثابت زمین
 • راکت تنیس
 • توپ تنیس
 • سرویس در قوانین تنیس
 • قانون اعلام «بجا»
 • توپ در گردش
 • برخورد توپ به اجزاء ثابت زمین
 • برگشت دادن صحیح توپ
 • حساب امتیازات در یک گیم
 • حساب امتیازات در «ست»
 • شرح وظایف مسئولان
 • حفظ تداوم بازی و زمانهای استراحت
 • راهنمائی بازیکن توسط مربی یا غیره
 • بازی دوبل
 • برخی از ترتیبات و مقررات لازم جهت انجام آزمایشات «توپ تنیس»
 • قوانین بازی با صندلی چرخدار

 

» بخشی از متن:

تنیس ورزشی راکتی است که بین دو نفر (انفرادی) یا بین دو تیم دو نفره (دوبل) بازی می‌شود. هر بازیکن راکتی دارد که دارای صفحه‌ای از شبکه توری است. بازیکن با این راکت توپی لاستیکی با پوشش نمدی را به زمین حریف پرتاب می‌کند. بازیکنی (یا تیمی) که زودتر امتیاز نهائی را به دست آورد برنده است. این ورزش ابتدا در انگلستان، بیشتر در میان اعیان، رایج شد و سپس به کشورهای انگلیسی زبان رفت و اکنون در تمام کشورها بازی می‌شود. تنیس از ورزش‌های المپیک است. در بعضی از کشورها به آن تنیس میدانی می‌گویند تا از ورزش دیگری بنام تنیس شاهی که در سالن و در زمینی با ابعاد متفاوت بازی می‌شود متمایز گردد.

 

لینک دانلود