Skip to main content

پاورپوینت تربیت کودکان
بهترین پاورپوینت تربیت کودکان در 44 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

دلبستگی مقاوم. این کودکان قبل از جدایی به دنبال نزدیکی به والد خود هستند و اغلب به کاوش نمی پردازند و پس از برگشتن او عصبانی می شوند و رفتار خصمانه، گاهی کتک زدن و هل دادن نشان می دهند. شماری از آنها وقتی که بغل می شوند به گریه ادامه می دهند و به راحتی نمی توان آنها را آرام کرد. تقریباً 10 تا 15 درصد کودکان امریکای شمالی این حالتی را نشان می دهند.

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف تربیت
 • ابعاد سلامت
 • سلامت جسمی
 • سلامت روانی
 • سلامت اجتماعی
 • سلامت معنوی
 • سبک فرزند پروری
 • سبک دلبستگی
 • دلبستگی ایمن
 • دلبستگی دوری جو
 • دلبستگی مقاوم
 • دلبستگی آشفته/سردرگم
 • عصبانیت و پرخاشگری در کودکان
 • اشتیاق ها و نیازهای روانی
 • احساسهای ناگوار
 • الگو پذیری از والدین
 • امر و نهی کردن دائم و منفی گرایی دایم کودکان
 • رفتارهای کودک درسنین مختلف با والدین
 • خط قرمزها در برخورد با کودک
 • کودک کمرو
 • چگونه با کودک کمرو رفتار کنیم؟
 • رفتن به مهد
 • رفتن به مدرسه
 • مصادیق عاطفی کودک آزاری
 • دانش امور جنسی برای کودک و نوجوان
 • هویت
 • چهار وضعیت هویت بر اساس دو تکلیف اکتشاف و تعهد
 • روشهای اصلی تربیت

 

لینک دانلود