Skip to main content

پاورپوینت جامی

پاورپوینت جامی؛ 20 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • آثار جامی
  • نقد اشعار
  • دیوان جامی
  • درگذشت جامی

 

» بخشی از متن:

جامی در سال 817 درروستای خرگرد جام متولدشد. او در روزگار کودکی، فارسی و عربی را از پدر خویش آموخت و سپس به مدرسه نظامیه هرات رفت و علوم ادبی را از استادی جنید نام فرا گرفت و از درس خواجه علی سمرقندی که از دانشمندان بزرگ آن روزگار بود، بهره ها برد و اندکی بعد به سمرقند رفت و در حوزه درس فتح الله تبریزی که استاد الغ بیگ تیموری بود. به تکمیل دانش خویش پرداخت.

 

لینک دانلود