Skip to main content

پاورپوینت جغرافیای شهری

پاورپوینت جغرافیای شهری؛ 64 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • خاستگاه و روند تکاملی جغرافیای شهری
 • موضوع مورد بحث جغرافیای شهری
 • چارچوب جغرافیای شهری
 • علل جغرافیایی پیدایش و شکل استقرار شهر
 • ویژگی های توپوگرافیک و نقش آن در مکان گزینی شهرها
 • نواحی کوهستانی
 • نواحی پایکوهی و دره های داخلی
 • نواحی جلگه های ساحلی
 • جلگه های ساحلی شمال ایران
 • نواحی و جلگه های ساحلی جنوب ایران
 • فلات داخلی ایران
 • روش تحقیق در جغرافیای شهری
 • سه رکن اساسی هر اثر و تحقیق علمی جغرافیایی
 • نحوه نگرش علم جغرافیا به پدیده های مکانی
 • حاشیه نشینی
 • ویژگی های حاشیه نشینی
 • علل بروز حاشیه نشینی
 • پراکندگی جغرافیایی مکانهای حاشیه نشین
 • چگونگی مسکن حاشیه نشینان
 • ساختار جمعیتی مناطق حاشیه نشین
 • وضعیت بهداشت و خدمات رفاهی حاشیه نشینان
 • کیفیت آموزش و فرهنگ در جوامع حاشیه نشین
 • نحوه اشتغال و درآمد ساکنین مکانهای حاشیه نشین
 • تاریخچه حاشیه نشینی در ایران
 • قوانین مرتبط با حاشیه نشینی در ایران
 • دیدگاه های جغرافیای شهری
 • سیر تکوین جغرافیای شهری
 • جبر جغرافیایی (نظریات ژرژکهل و اتو اشلوتر و فردریک راتزل)
 • اکولوژی طبیعی (نظریات پاتریک گدس)
 • اکولوژی انسانی
 • انقلاب کمی در جغرافیای شهری
 • جغرافیای شهری و بررسی نیازهای جامعه
 • جغرافیای شهری و اقتصاد جهانی
 • اکولوژی تطبیقی از شهرها
 • مکتب ساختارگرایی و جغرافیای شهری
 • مکتب نئو اکولوژیک و جغرافیای شهری
 • اکولوژی فرهنگی و جغرافیای شهری
 • مدل سیاست شهری
 • دیگر مدل های ارائه شده توسط براین بری
 • نظریه هایی درباره محل استقرار شهرها

 

» بخشی از متن:

جغرافیای شهری به عنوان زیر شاخه ای از رشته جغرافیا در قرن بیستم تکوین یافت، جغرافی دانان در سال 1900میلادی، زمانی که تنها 40 درصد از جمعیت ایالات متحده آمریکا در شهرها زندگی می کردند، ابتدا به مفاهیم جغرافیای طبیعی، مخصوصا مطالعه اشکال و ماهیت انواع ناهمواری­های سطح زمین یا ژئومورفولوژی ( که در آن زمان فیزیوگرافی نامیده می شد)، علاقه­مند بودند.

نیمه اول قرن بیستم شاهد ظهور تدریجی رشته جغرافیای شهری بود، که مبنای آن برخی از مفاهیم بنیادی بود که عده­ ی محدودی از محققان مطرح کردند. اولین درس های جغرافیای شهری در دهه 1940 تدریس شد ( توسط چانسی هریس، پدر جغرافیای شهری در دانشگاه ایندیانا و ادوارد اولمن در دانشگاه هاروارد).

 

لینک دانلود