Skip to main content

 خانواده درمانی راهبردی
کاملترین و بهترین پاورپوینت خانواده درمانی راهبردی در 36 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

خانواده درماني چيست؟

درمان يعني به دست آوردن سلامتي. و خانواده درماني يك سري فعاليت‌ها و اعمالي است كه براي اعضاي خانواده انجام مي گيرد تا سلامت قبلي خانواده به دست آيد.

خانواده به عنوان يك سيستم به هم پيوسته و به مثابه يك ارگانيزم، اعضاي آن با يكديگر ارتباط تعاملي دارند و زماني هم كه مشكلي براي يكي يا چند نفر از افراد به وجود مي‌آيد راه حل آن را به صورت دايره‌وار ـ نه خطي ـ بايد جستجو كرد به اين صورت كه بايد علت و منشأ مشكل را در كل سيستم جستجو كرد. بايد ديد فضاي حاكم بر خانواده و كل ارتباط‌ها چگونه است و سپس درد و ناراحتي را كشف كرد و به درمان آن پرداخت.

موقعي كه نامي از درمان و سلامتي برده مي‌شود در ذهن، اصطلاح بيمار تداعي مي‌شود البته كلمة بيمار فقط به كساني كه از نظر جسمي يا روحي درد شديد احساس مي‌كنند اطلاق نمي‌شود بلكه در بحث روان درماني و خانواده درماني افرادي كه از حالت تعادل و عادي خارج باشند را بيمار مي‌نامند.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • خانواده درماني چيست؟
 • خانواده درمانی راهبردی چیست
 • اصول خانواده درمانی استراتژیک
 • روشهای درمان استراتژیک
 • فنون درمانی خارج از جلسه درمان
 • فنون درمانی رویکرد استراتژیک
 • نقش خانواده درمانگر استراتژیک
 • مشخصات خانواده درمانی استراتژیک
 • مقایسه رویکرد استراتژیک باسایر رویکردها
 • مراحل مصاحبه ی اولیه از نظر جی هی لی
 • به نظر جی هی لی
 • مشخصات نظریه ی جی هی لی و کلو مدنس

 

لینک دانلود