Skip to main content

پاورپوینت دورویی

پاورپوینت دورویی؛ 26 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • دورویی چیست؟
  • انواع دوروها
  • دلایل دورویی
  • از افراد دورو و دغل‌باز دوری کنید
  • چطور می‌توان هم صادق بود و روابط اجتماعی خوبی هم داشت؟
  • زبان بدن افراد دورو چه میگوید؟
  • زبان بدن افراد دورو
  • حرکات دست

 

» بخشی از متن:

دورویی تظاهر فرد به داشتن ارزش‌هایی است که به آنها باور ندارد و در رفتارهایش انعکاس نمی یابد. ریا نوعی حیله است و ما با حیله از خود شکلی غیر از آنچه هستیم نشان می‌دهیم. فرد ریاکار معمولا دارای یک ترس درونی نیز هست که خود را به شکل و صورتی نمایان می‌کند که آنچه در حقیقت است پنهان بماند. مثلا وقتی ما از امری احساس خطر می‌کنیم خود را پنهان می‌کنیم، می‌توانیم بگوییم ریا و دورویی هم نوعی پنهان شدن هست یا پنهان کردن حقیقت به‌ علت ترس و وحشت، البته همیشه هم به‌دلیل ترس نیست، گاهی هم برای فریفتن دیگران برای سودجویی نیز هست.
فرد دورویی که دستش برای همه‌گان رو شده، می‌تواند آدم خطرناکی باشد. او ممکن است برای بازسازی روابط از دست رفته‌اش، دوباره به رفتارهای ریاکارانه رو بیاورد؛ اما دیگر نباید فریب حرف‌ها و رفتارهای او را خورد. چون یک فرد ریاکار، همیشه ریاکار است. با آدم‌های دورو، حریص و بخیل نباید مشورت کرد؛ این افراد نه تنها راه صحیح را به ما نشان نمی‌دهند، بلکه دیگران را از مسیر درست گمراه می‌کنند. کسانی که از دورویی برای پیمودن پله‌های ترقی استفاده می‌کنند، موجب می‌شوند کارایی و بهره‌وری پایین آمده و در جامعه کارشکنی زیاد شود که این مسأله مانعی برای رسیدن به اهداف است.

 

لینک دانلود