Skip to main content

پاورپوینت ذهن آگاه
پاورپوینت ذهن آگاه دارای 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

ذهـن آگاهـی عبارتسـت از فهمیـدن اینکـه در درون ما و نیز در محیط اطراف ما در زمان فعلی و بـدون هر گونه قضاوتی چه چیزی در حـال روی دادن اسـت. ذهـن آگاهـی ابزاری اسـت که بـه ما کمک میکند افکار و احساسـات خود را مدیریت کنیـم، متوجه چیزهایی شـویم کـه در یـک موقعیـت در حـال روی دادن اسـت و خـود را در زمـان کنونـی آنگونـه کـه خـود را نشـان میدهـد غرق سـازیم.

 

» فهرست مطالب:

  • ذهن آگاهی چیست؟
  • چرا ذهن آگاهی اهمیت دارد؟
  • ذهن آگاهی چگونه کار میکند؟
  • مثالی برای ذهن آگاهی
  • ذهن آگاهی چگونه است؟
  • فواید ذهن‌ آگاهی
  • ذهن آگاهی چطور باعث کاهش استرس می‌شود؟

 

لینک دانلود