Skip to main content

 پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی

پاورپوینت رشد هیجانی و اجتماعی در اوایل کودکی؛ در 44 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مشاهده
 • وقت مفید گذاشتن برای کودک
 • توجه کافی به کودکان
 • توجه به محیط اطراف کودک
 • درک عملکردهای مغز کودک
 • تعریف رشد هیجانی و اجتماعی
 • نظریه اریکسون
 • خودآگاهی
 • پیدایش عزت نفس
 • خودگردانی هیجانی
 • هیجان های خودآگاه
 • روابط با همسالان و تاثیرات والدین بر روابط با همسالان
 • انواع بازی ها
 • دیدگاه روان کاوی
 • اهمیت سرمشق گیری
 • شکل گیری پرخاشگری
 • نقش یابی جنسیتی و هویت جنسی
 • روش های فرزند پروری

 

» بخشی از متن:

وقت مفید گذاشتن برای کودک

برای درک فرزند خودتان سعی کنید برای آن ها وقت “مفید” بگذارید.
این که شما وقت خود را هنگام شام خوردن و یا تماشای تلویزیون با کودک خود بگذارید، کافی نیست. بلکه باید زمان اختصاصی را برای صحبت کردن و بازی با آن ها اختصاص دهید و ساعات با کیفیت و مفیدی را با آن ها سپری کنید تا بتوانید مفهوم روانشناسی کودک را بفهمید. صحبت کردن با کودکان اطلاعات مهمی را در مورد اتفاقاتی که در طول روز برای کودک افتاده در اختیار شما قرار می دهد. البته منظور از زمان با کیفیت همیشه به معنای صحبت کردن با کودکان بعضی اوقات فقط می توانید در کنار هم بنشینید و سکوت کنید.

 

لینک دانلود