Skip to main content

 پاورپوینت روان شناسی انسان گرایی و شناختی

پاورپوینت روان شناسی انسان گرایی و شناختی؛ در 59 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • روانشناسی انسان گرایی
 • زمینه های اصلی روانشناسی انسان گرایی
 • نفوذ پیشینیان بر روانشناسی انسان گرایی
 • ماهیت روانشناسی انسان گرایی
 • آبراهام هَرولد مَزلو
 • زندگی مزلو
 • خودشکوفایی
 • هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو
 • خصایص افراد خود شکوفا از دید مزلو
 • افراد خود شکوفا از دید کارل راجرز
 • روان درمانیهای انسان گرایانه
 • سرنوشت روانشناسی انسان گرایی
 • جنبش شناختی در روانشناسی
 • نفوذ پیشینیان بر روانشناسی شناختی
 • تاسیس روانشناسی شناختی
 • مرکز مطالعه های شناختی
 • موارد بررسی در مرکز مطالعه شناختی
 • اولریک نیسر
 • استعاره کامپیوتر
 • ماهیت روانشناسی شناختی
 • نقش درون نگری
 • شناخت ناهشیار
 • درمان رفتاری شناختی چیست؟
 • چگونه درمان رفتاری شناختی از روشهای درمانی دیگر متمایز است؟
 • روان درمانی و مدیریت استرس
 • چگونه می توان بر استرس غلبه کرد

 

» بخشی از متن:

زمینه های اصلی روانشناسی انسان گرایی:

1- تاکید بر تجربه هوشیار،

2- اعتقاد بر تمامیت طبیعت آدمی،

3-توجه به آزادی اراده,خودانگیختگی,نیروی خلاق فرد،

4- مطالعه همه عاملهای مربوط به وضعیت انسان.

 

لینک دانلود