Skip to main content

پاورپوینت روان شناسی ورزشی و تمرین

پاورپوینت روان شناسی ورزشی و تمرین؛ 30 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • تعاریف روان شناسی ورزشی
 • دو هدف عمده از مطالعه روان شناسی ورزشی و تمرینات
 • گستردگی روان شناسی ورزشی و تمرینات در جمعیت های مختلف
 • تخصص در روان شناسی ورزشی
 • روان شناس بالینی ورزشی
 • روان شناس تربیتی ورزشی
 • حیطه دانش روان شناسی
 • حیطه دانش علوم ورزرشی
 • اولين روانشناس ورزش دنيا
 • شش دوره متمایزدر تاریخی در روان شناسی ورزشی و تمرینات
 • دوره اول: سالهای نخستین(1920-1895)
 • دوره دوم: عصر گریفیث (1938-1921)
 • دوره سوم: در تدارک برای آینده(1965-1939)
 • دوره چهارم: تاسیس روان شناسی ورزشی دانشگاهی (1977-1966)
 • دوره پنجم: علوم و تکالیف چند رشته ای در روان شناسی ورزشی و تمرینات (2000-1978)
 • دوره ششم: روان شناسی ورزشی و تمرینات معاصر (2000تا کنون)
 • تمرکز بر روان شناسی ورزشی و تمرینات در سراسر جهان
 • روان شناسی ورزشی و تمرین امروزه: حرکت به سمت یک آینده جهانی
 • نکات محوری برای توسعهرویکردهای جدید به روان شناسی ورزشی و تمرین

 

لینک دانلود