Skip to main content

پاورپوینت سبک زندگی سالم

پاورپوینت سبک زندگی سالم؛ 70 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • سبک زندگی
 • چرا باید به «سبک زندگی» اهمیت داد؟
 • تقلید از غرب جز ضرر و فاجعه چیزی به بار نمی‌آورد
 • زندگی سالم
 • انواع پیشگیری
 • نقشه تغییرات مراقبت از سلامت
 • هرم مفهومی گفتمان ارتقای سلامت
 • هرم ساختاری مدیریتی گفتمان ارتقای سلامت
 • تعریف سبک زندگی سالم
 • سبک زندگی مردم، ناشی از فرهنگ آنهاست
 • شرایط، جریان و شانس های زندگی
 • عناصر موثر در اتخاذ سبک زندگی سالم
 • سبک زندگی جمعی
 • ابعاد سه گانه سبک زندگی سالم
 • فرصت ها و محدودیت های انتخاب سبک زندگی سالم
 • ریشه های رفتاری سبک زندگی سالم
 • تاثیر هنجارهای اجتماعی بر سبک زندگی سالم
 • احساس کنترل و مقام اجتماعی
 • درماندگی آموخته شده
 • رویکردهای سه گانه ترویج سبک زندگی سالم
 • مداخلات چند سطحی برای ترویج سبک زندگی سالم
 • مهارت های فردی یا انتخاب جمعی
 • وابستگی متقابل
 • هدف ایجاد سبک زندگی سالم

 

» بخشی از متن:

یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه‌ی زیستن این ها عبارةٌ اخرای یکدیگر است این یک بعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یک قدری بحث کنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه کنیم که هدف انسان، رستگاری و فلاح و نجاح است باید به سبک زندگی اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگاری معنوی اعتقادی هم نداشته باشیم، برای زندگی راحت، زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی، باز پرداختن به سبک زندگی مهم است. بنابراین مسئله، مسئله‌ی اساسی و مهمی است.

 

لینک دانلود