Skip to main content

پاورپوینت شش سیگما
پاورپوینت شش سیگما دارای 143 اسلاید زیبا و قابل ویرایش .

» بخشی از متن پاورپوینت:

نقش و وظایف بخشهای SQC وOR

پیشگام بودن دربکارگیری مبانی تئوری آمار در عمل و ایجاد فرآیند بهبود مستمر تحت یک سیستم حمایتی .
استحکام بخشیدن به اقتصاد بین المللی از طریق تلاشی مستمر برای رسیدن به کیفیت در سطح عالی .
انتشار مفاهیم اولیه تکنیک های بهبود مستمر با سازماندهی برنامه های آموزشی ، کارگاه ها و آموزش ها در منزل.
توسعه مهارت ها ، قابلیت ها و ایجاد خودباوری
کمک به صنایع برای موفقیت در رقابت جهانی شدن با بکارگیری سیستم کیفیت بر مبنای سریهای ISO-9000،ISO-14000،استانداردQS-9000، شش سیگما و تولید در سطح کلاس جهانی .
توسعه و بهبود مستمر متدولوژی ها از طریق انجام تحقیقات کاربردی برای بدست آوردن استانداردهای بین المللی
ایجاد راه حل هایی برای مسائلی که به حیطه وسیعی از فرآیندهای تصمیم گیری تجاری پیچیده مربوط می باشند با کمک آمار و تحقیق در عملیات .

 

 

» فهرست مطالب:

 • مرحله تعریف شش سیگما
 • موسسه آماری هندوستان(ISI)
 • نقش و وظایف بخش های SQC وOR
 • چند مفهوم درباره شش سیگما
 • شش سیگما چیست ؟
 • انتقال الگوی ذهنی
 • چرا شش سیگما ؟
 • نرخ سیگما و مقدار PPM با یکدیگر مرتبطند
 • اهداف شش سیگما
 • تمرکز شش سیگما
 • شش سیگما با رویکرد حل مساله
 • CTQ ها چه می باشند ؟
 • مشتری و کیفیت
 • فاز تعریف
 • مفهوم سازمانی پروژه ها
 • صاحب فرآیند
 • معیار انتخاب پروژه DMAI2C
 • اهمیت منشور پروژه
 • عناصر منشور پروژه
 • امتیازدهی به فرآیند
 • تصحیح تعریف پروژه ها
 • روش های پس انداز هزینه ها
 • کاهش هزینه
 • چه کسانی سهامداران شما هستند ؟
 • چرا سهام داران مهم هستند ؟
 • استفاده از رویکرد تیمی

 

لینک دانلود