Skip to main content

پاورپوینت علف های هرز

پاورپوینت علف های هرز؛ در 69 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تعریف علف هرز
 • طبقه بندی
 • فهرست اسامی تیره ها
 • ویژگی علف های هرز
 • خسارت علف های هرز
 • سودمندی علف های هرز
 • علفهای هرز با اهمیت ایران
 • علفهای هرز انگلی
 • گل جالیز
 • دارواش
 • گیاهان هرز آبزی
 • طبقه بندی گیاهان آبزی
 • کنترل علفهای هرز
 • کنترل گیاه هرزبه روش مکانیکی
 • کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیکی
 • استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
 • تناوب زراعی
 • کنترل بیولوژیکی بوسیله حشرات
 • امکانات آینده برای کنترل بیولوژیکی گیاهان هرز
 • کنترل گیاهان هرز به روش شیمیایی
 • مدیریت بهینه مصرف سم درمبارزه با علفهای هرز
 • سم شناسی در کشاورزی
 • :(A.D.I )مقدار قابل قبول برداشت روزانه
 • مسمومیت حاد و مزمن
 • ‌‌‌‌‌‌تعیین مقدار علف کش
 • پاشیدن یا پخش یکنواخت
 • سمپاش نواری یا ردیفی
 • انتقال علف کش با آب آبیاری
 • زمان کاربرد علف کش ها
 • علف کش های قبل از شخم (Preplow)
 • علف کش های پیش از کاشت (Pteplating)
 • علف کش های پیش از رویش(Preemergence)
 • علف کش های پس از رویش(Postemergence)
 • منابع

 

» بخشی از متن:

علف هرز گیاهی است که به طور ناخواسته در مزارع وباغ ها می روید. برای زراعت اصلی میهمانی نا خواسته است که کمیت وکیفیت ودر نتیجه ارزش اقتصادی محصول زراعی رابه شدت پایین می اورد وضمن ایجاد اختلال در عملیات زراعی، هزینه های تولید را بالا می برد. اصطلاح علف هرز در مقابل ان دسته از گیاهانی به کار میرود که کشاورز انها را کشت می کند. بین علفهای هرز، گیاهان بسیاری هستند که مصرف خوراکی یا دارویی دارند، ولی چون نا خواسته روییده اند،دست پرورده انسان نیستند، ورقیبی برای محصولات کشت شده به حساب می ایند ضرر انها برای محصول به مراتب بیش از منفعتشان است.

 

لینک دانلود