Skip to main content

 پاورپوینت مروری جامع بر هوش

پاورپوینت مروری جامع بر هوش، تعاریف و انواع آن؛ در 93 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب :

 • تعریف هوش
 • تعریف تربیتی هوش
 • تعریف تحلیلی هوش
 • تعریف کاربردی هوش
 • هوش و آزمونهاي آن
 • هوش چندگانه
 • انواع هوش چندگانه کدامند؟
 • هوش ديداري / فضايي Visual-Spatial intelligence
 • هوش کلامي/ زباني Linguistic intelligence
 • هوش منطقي / رياضي Mathematical intelligence
 • هوش بدني/جنبشي Kinesthetic intelligence
 • هوش موسيقي / ريتميک Musical intelligence
 • هوش بین فردی Interpersonal intelligence
 • هوش درون فردي Intrapersonal intelligence
 • هوش هيجاني
 • خودآگاهي
 • خود مديريتي
 • خود انگيختگي
 • همدلي
 • مديريت روابط اجتماعی
 • قابليتهاي فردي
 • قابليتهاي اجتماعي
 • تفاوت IQ و EQ
 • ابعاد هوش عاطفی در مديريت و رهبري
 • نقش هوش عاطفي در سازمان
 • مقايسه هوش منطقي (IQ) و هوش هيجاني (EQ)
 • حيطه هاي هوش هيجاني
 • ويژگي افراد با هوش هيجاني بالا
 • ويژگي افراد باهوش هيجاني پائين
 • ويژگي مردان با هوشبر بالا وهوش هيجاني پائين
 • ويژگي زنان با هوشبر بالا وهوش هيجاني پائين
 • ويژگي مردان با هوش هيجاني بالا
 • ويژگي زنان با هوش هيجاني بالا
 • هوش سازماني
 • هوش سازمانی کامپیوتری شده
 • هوش مصنوعي
 • هوش معنوي
 • اجزای 10 گانه هوش معنوي
 • ارتباط هوش و خلاقیت
 • تست IQ در انتخاب کارکنان
 • هوش فرهنگی
 • مفهوم هوش فرهنگی
 • دو نوع عمده هوش فرهنگی از نظرارلی وموساکوفسکی
 • هوش تجاری
 • مفهوم هوش تجاري Business Intelligence
 • ابزارهای توسعه هوش تجاری
 • ابزارهای موجود در هوش تجاری
 • شرکتهای مطرح ارائه دهنده ابزارهای هوش تجاری
 • فهرست منابع

 

» بخشی از متن:

تفاوت IQ و EQ:

اولاً، IQ تا حد زيادي غير اكتسابي و موروثي است در حالي كه نتايج پژوهش ها نشان مي دهد با دادن آموزش هاي لازم و فراهم كردن بستر تربيتي مناسب مي توان EQ افراد را ارتقا داد.

ثانياً با توجه به اهميت « روابط اجتماعي » در سازمان ها بدون ترديد نقش EQ در موفقيت شغلي افراد پر رنگ تر است. موفقيت هاي افراد در سازمان ها 80 % وابسته به EQ و تنها 20 % در گرو بهره مندي از IQ بالاست.

 

لینک دانلود