» فهرست مطالب:

 • بیوگرافی معمار
 • برخی از آثار معمار
 • اسکیس های اولیه
 • فضاهای داخلی
 • پلان
 • سایت پلان
 • اسکیس های اولیه
 • ماشین های سرپناه استیون هال؛ اینترفیس های عمودی شهری بر یک محمل افقی
 • هیبریدهای مرتبط استیون هال در پکن
 • درباره معماری استیون هال
 • تجزیه و تحلیل ۲ اثر معمار
 • موزه هنرهای معاصر کیاسما
 • موزه هنرهای معاصر هرنینگ
 • اصلاح بافت با رویکردی فرمال
 • مصالح به کار رفته در بنا
 • گالری های موقت
 • گالری های دائم
 • کتاب ها
 • منابع