Skip to main content

پاورپوینت معماری سبز

پاورپوینت معماری سبز؛ 37 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • مفهوم معماري سبز
 • اصول معماري سبز
 • اصل اول : حفاظت از انرژي
 • اصل دوم :كار با اقليم
 • اصل سوم : كاهش استفاده از منابع جديد
 • اصل چهارم : احترام به كاربران
 • اصل پنجم : احترام به سايت
 • اصل ششم : كل گرايي
 • دلايل شكل گيري
 • كليات و اهداف در معماري سبز
 • موضوعات مطرح در معماري سبز
 • مصالح سبز
 • طراحي سبز
 • بام سبز
 • مفهوم بام سبز
 • انواع بام های سبـــز
 • اجزای تشكيل دهنده بام سبز
 • تاريخچه كاربرد بام سبز
 • مزاياي بام سبز
 • معايب بام سبز
 • برج هاي سبز نيويورك
 • مركز انرژي سبز سئول

 

» بخشی از متن:

فرآیند سبز در معماری فرآیندی کهن می باشد، برای مثال از هنگامی که انسان های غار نشین برای اولین بار پی به این مسئله بردند که انتخاب غاری رو به جنوب از لحاظ دمای محیط بسیار مناسب تر از غاری می باشد که دهانه آن به سمت شمال است.
موضوع جدید درک این مهم است که معماری سبز برای محیط های مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند برای طراحی ساختمان هاست؛ به گونه ای که تمام منابع وارده به ساختمان، مصالح آن، سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان، نیازمند پدید آوردن یک معماری پایدار هستند. بسیاری از ساختمان های موجود حداقل یکی از ویژگی های متعدد و قابل تشخیص معماری سبز را درون خویش دارند، با این حال،تنها تعداد کمی از این بناها کل این فرآیند کامل را دارا می باشند.

 

لینک دانلود