Skip to main content

پاورپوینت مهارت اجتماعی
بهترین پاورپوینت مهارت های اجتماعی در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:

مهـارت های اجتماعـی
مهارت های اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره ای دوجانبه داشته باشد.

تحقیق و پژوهش های مختلف نشان داده اند هر چه ارتباط های اجتماعی سالم تر و بیشتری داشته باشید، از سلامت جسمی و روانی بالاتری برخوردار خواهید بود. به همین دلیل بسیار مهم است که در شروع زندگی بزرگسالی خود با این مهارت ها آشنا شده، آنها را تمرین و تکرار کرده و در صورت نیاز از دیگران و متخصصان مورت بگیرید.

 

» فهرست مطالب:

  • مهـارت های اجتماعـی
  • هدف از آموزش مهارتهای اجتماعی
  • شنونده فعال
  • نگاه به طرف مقابل
  • بالا بردن ارتباطات
  • سانسور نکردن خود
  • حرکات
  • سرتکان دادن
  • تمرین کردن

 

لینک دانلود