» فهرست مطالب :

 • مقدمه
 • موزه گوگنهایم نیویورک
 • گوگنهایم های مختلف در دنیا
 • موقعیت مکانی موزه در نیویورک
 • سایت پلان
 • فرانک لوید رایت
 • موزه گوگنهایم، بهترین اثر رایت
 • موزه سلیمان رابرت
 • وجه تسميه ي گوگنهايم
 • کليت فرم بنا
 • فرم فضای داخلی
 • مباني نظري طرح گوگنهايم
 • بازسازی بناپلان قديمي گوگنهايم
 • پلان موجود موزه
 • فضاهای فرهنگی، آموزشی موزه
 • مقاطعی از موزه
 • راهکار رایت در مورد محدودیت زمین
 • آتریوم موزه گوگنهایم نیویورک
 • معرفی فضا
 • تحلیل فضاهای ساختمان قدیمی موزه
 • تحلیل فضاهای موجود
 • سازماندهی فضایی
 • فضاهای عمومی
 • فضاهای خصوصی
 • فضاهای نیمه عمومی و نیمه خصوصی
 • شماتيك حركت در موزه
 • نمای خارجی
 • نمای داخلی
 • ماکت
 • اسکیس
 • منابع و ماخذ