Skip to main content

 پاورپوینت نظریه های مشاوره و روان درمانی
پاورپوینت نظریه های مشاوره و روان درمانی در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

مقدمه
نظریه‌ها هرکدام بُعدی از ابعاد آدمی را شناسایی کرده‌اند بنابراین تعهد و باور به یک نظریه‌، ‌مشاور را از همه جانبه گرایی در یافتن راه حل بازمی‌دارد، مراجع را با دشواری روبه رو می‌سازد و در مواردی باعث می شود به زور یک تحلیل ساختگی، علمی جلوه داده شود. بنابراین قبول یک نظریه به‌عنوان مؤثرترین روش برای همه ی مواردِ مشکل زا، ابزاری ناکارآمد است.
به طور کلی باید نظریه های مشاوره و درمانگری را متناسب با فرهنگ و ارزش‌های دینی جامعه انتخاب کرد و به کار بست…

فروید و بروئر

آشنایی فروید با پزشک اتریشی ژوزف بِروئر اثر چشمگیری بر او و دیدگاهش داشت. بِروئر در جریان درمان بیماران خود، با تشویق آن‌ها به گفتگوی آزاد در مورد نشانه‌های شان به موفقیت‌هایی دست یافته بود.

فروید که در کار هیپنوتیزم مهارت خوبی نداشت به روش گفتگو درمانی بروئر روی آورد و آن را بسیار اثربخش یافت.

این موضوع شالوده ی روش اصلی او در کاوش بر روی نا هوشیار گردید…

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • نظریه روان تحلیلگری فروید
 • فروید و بروئر
 • علت روان آزردگی
 • انواع اضطراب از نظر فروید
 • نظر فروید درباره ی انسان
 • فن تداعی آزاد
 • فرایند پالایش یا تخلیه ی هیجانی
 • فرایند پالایش یا تخلیه ی هیجانی (مقاومت)
 • تحلیل رویا
 • کار روان تحلیلگر
 • آنا فروید
 • نظریه پردازان روابط شی و اختلاف نظر با فروید
 • بررسی روان تحلیلگری از دیدگاه دانشمندان اسلامی
 • درمانگری تحلیلی یونگ
 • کهن الگوهای یونگ
 • تفرد
 • اضداد، هم ارزی، آنتروپی
 • برونگرا و درونگرا
 • آزمون تداعی واژه ها
 • تحلیل رویا
 • تخیل فعال
 • هدف نهایی درمان یونگ
 • بررسی نظریه ی یونگ از دیدگاه دانشمندان اسلامی

 

لینک دانلود