Skip to main content

پاورپوینت هوش هیجانی

پاورپوینت هوش هیجانی؛ 56 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • تعریف هوش هیجانی چیست؟
 • مدل های هوش هیجانی چه هستند؟
 • مدل عملکرد هوش هیجانی چیست؟
 • مدل صلاحیت های هوش هیجانی
 • هوش هیجانی و انحراف رفتاری
 • هوش هیجانی و موفقیت
 • هوش هیجانی و ادراکات
 • رفتار و هوش هیجانی
 • راه های افزایش هوش هیجانی چه هستند؟
 • مقایسه IQ و EQ
 • تاریخچه هوش هیجانی
 • ابعاد هوش هیجانی
 • ویژگی افراد با هوش هیجانی بالا و پایین
 • نحوه شکل گیری هوش هیجانی

 

» بخشی از متن:

هوش هیجانی همچنین توانایی پیوستن به هوش، هم دلی و احساسات را برای تقویت تفکر و درک پویایی‌های بین فردی منعکس می‌کند. با این حال، در مورد تعریف هوش هیجانی، اختلاف نظر وجود دارد.

در حال حاضر سه مدل اصلی برای هوش هیجانی مطرح می‌شوند که عبارتند از:
مدل توانمندی
مدل ترکیبی
مدل رفتاری
مدل‌های مختلف هوش هیجانی، منجر به توسعه ابزارهای متفاوتی برای ارزیابی و اندازه‌گیری هوش هیجانی شده‌اند. اگرچه، برخی از این روش‌های اندازه‌گیری ممکن است با هم تداخل داشته باشند، همگی به دنبال شناخت و سنجش میزان درک و تنظیم هیجانات فرد هستند. مدل‌های توانایی به روش‌هایی می‌پردازند که در آن احساسات، تفکر و ادراک مسائل را تسهیل می‌کنند.

 

لینک دانلود