Skip to main content

پاورپوینت ورزش کشتی

پاورپوینت ورزش کشتی؛ 21 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

  • تاریخچه کشتی
  • ورزش کشتی
  • نقش پهلوانی
  • تاریخ کشتی پهلوانی ایران
  • کشتی ایران و معروفترین کشتی‌گیران
  • فن های کشتی

 

» بخشی از متن:

ورزش کشتی از دوران باستان به شکل های مختلف در اکثر کشورها، شهرها، و قبایل، برای مردم آشنا و شاید از دوران های اولین ظهور انسان، بر روی کره زمین بوده، و در اوقات فراغت یا در جنگل ها به شکل طبیعی و غریزی اجراء می‌شده است خود سازد. ورزش کشتی از دوران باستان به شکلهای مختلف در اکثر کشورها، شهرها، و قبایل، برای مردم آشنا و شاید از دورانهای نخستین ظهور انسان، بر روی کره زمین بوده، و در اوقات فراغت یا در جنگلها به شکل طبیعی و غریزی اجرا می‌شده است. بخشی از اوقات فراغت انسان های اولیه بهمنظور کسب مهارت و آمادگی لازم، به کشتی گرفتن اختصاص می‌یافت، زیرا موقعیت و مقام مردانی که زورمندتر از بقیه بودند بیشتر بود تا جائی که اینان رئیس و فرمانده بقیه می‌شدند در جنگ های دوران باستان، ابتدا پهلوانانِ هر لشکر، برای کشتی گرفتن به میدان مبارزه می‌رفتند.

 

لینک دانلود