Skip to main content

 پرستاری سلامت جامعه
پاورپوینت پرستاری سلامت جامعه در 51 اسلایدزیبا و قابل ویرایش.

» بخشی از متن پاورپوینت:

اولین سطح تماس مردم، خانواده ها و جامعه با خدمات سلامت است و مراقبت های سلامت را هر چه نزدیک تر به محل زندگی و کار مردم ارائه می نماید. PHC در همه کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، ارزش یکسانی دارد اما در هر کشور شکل خاص خود را دارد.

 

» فهرست مطالب:

 • تعریف واژه ها
 • اندازه گیری سلامت
 • شاخص های سلامت
 • مولفه های سبک زندگی
 • عوامل موثر بر سلامت
 • مراقبت های اولیه بهداشتی
 • سابقه و زمینه
 • اصول مراقبت های اولیه بهداشتی
 • عدالت
 • مشارکت عمومی
 • هماهنگی بین بخشی
 • تکنولوژی مناسب
 • اجزای مراقبت های اولیه بهداشتی
 • سطوح مراقبت های اولیه بهداشتی
 • ارتقای سلامت
 • استراتژی های ارتقای سلامت
 • مراحل آموزش بهداشت
 • شناسایی محیطی
 • نیازسنجی
 • اصول آموزش بهداشت
 • مدل های آموزش بهداشت
 • سازه های مدل
 • مدل تی تی ام
 • مدل قصد رفتاری
 • مدل BASNEFE

 

لینک دانلود