Skip to main content

 پاورپوینت کار گروهی و حل مساله

پاورپوینت کار گروهی و حل مساله؛ در 69 اسلاید و قابل ویرایش.

» فهرست مطالب:

 • تعریف گروه
 • ویژگی های ساختاری گروه
 • ویژگی های کارکردی گروه
 • انواع گروه و اهداف آن
 • منابع تامین نیاز در گروه
 • علل احساس نیاز به کار تیمی
 • انگیزه های پیونددهنده افراد در گروه
 • محاسن و موانع کار تیمی
 • معایب کار تیمی
 • اصول کار تیمی
 • نتیجه گیری از تمرین کار گروهی
 • علل احساس نیاز به کار تیمی
 • آفات کار تیمی
 • ده فرمان برای کار تیمی موفق

 

» بخشی از متن:

ویژگی های ساختاری گروه

1. مجموعه ای از دو نفر یا بیشتر است که درگیر تعامل اجتماعی هستند.

2. دارای ساختار است و روابطی پایدار بین اعضای آن برقرار است.

3. اعضاء با یکدیگر در اهداف مشترک مشارکت دارند.

4. اعضای گروه خود را به عنوان گروه احساس می کنند

 

لینک دانلود